Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden, de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling die wij hanteren.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen met Lansigt zijn, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Lansigt van toepassing.
Wanneer u gebruik maakt van onze online oplossingen zijn er aanvullende algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk onze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden.

Klokkenluidersregeling

Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen, willen wij dat weten. Daarom hanteren we een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat iedereen – werkend voor Lansigt of niet – misstanden kan melden zonder zich zorgen te hoeven maken over de mogelijke consequenties.

Bekijk onze klokkenluidersregeling. 

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren ons ook dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt kunnen worden of misverstanden kunnen ontstaan. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht meldt aan uw contactpersoon. Als uw klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich formeel wenden tot de directie van Lansigt. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk en volgens een vastgestelde klachtenregeling behandelen.

Bekijk onze klachtenregeling.

Privacy- en cookieverklaring

Lansigt hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.