Onze cijfers

Investeren in de toekomst

Lansigt daagt klanten uit na te denken over de toekomst: Hoe ver wil je komen? Dat betekent vandaag investeren in de toekomst van morgen. Lansigt zelf investeert continu in personeel, IT, het aanbod en kwaliteit van dienstverlening én natuurlijk de klantrelatie.  

Groei

In 2017 is de omzet gestegen met 6%. Dit is gerealiseerd door autonome groei. De discipline Audit steeg met 10%. Groei is echter niet het hoofddoel, eerder een middel. Door de groei is Lansigt in staat te investeren in kwaliteit, dienstverlening en personeel. 

Schaarste in goed gekwalificeerd personeel was in 2017 een grote uitdaging. De komende tijd investeert Lansigt verder in werving én behoud van kwalitatief hoogwaardig personeel. 

Verwachting 2018

De verwachting voor 2018 voorziet in groei van het personeelsbestand, aantal klanten én omzet. Onze concurrentiepositie ten opzichte van de grotere kantoren is sterk. De korte lijnen, bereikbaarheid en onze kennis van de lokale netwerken versterken dat. Aanbevelingen van klanten, banken en andere verwijzers zorgen voor een continu toestroom van nieuwe cliënten. 

Gezonde cijfers

Omzetontwikkeling

 

 2017

 2016

 2015

 2014

Indexgetal (2014 = 100)

 130

 122

 113

 100

 

Solvabiliteit

 

 2017

 2016

 2015

 2014

Eigen vermogen / balanstotaal

 31%

 32%

 33%

 30%

 

Gemiddelde leeftijd medewerkers op 31 maart 2018: 36,7   (2017: 37,7)
Gemiddelde diensttijd medewerkers op 31 maart 2018: 8,3 (2017: 8,6)