Onze cijfers

Investeren in de toekomst

Lansigt daagt klanten uit na te denken over de toekomst: Hoe ver wil je komen? Dat betekent vandaag investeren in de toekomst van morgen. Lansigt zelf investeert continu in personeel, IT, het aanbod en kwaliteit van dienstverlening én natuurlijk de klantrelatie.  

Groei

Mede dankzij de fusie met YKV accountants en belastingadviseurs B.V. is de omzet in 2016 gestegen met 7%. De discipline Audit steeg met 18%. Groei is echter niet het hoofddoel, eerder een middel. Door de groei is Lansigt in staat te investeren in kwaliteit, dienstverlening en personeel. 

Schaarste in goed gekwalificeerd personeel was in 2016 een grote uitdaging. De komende tijd investeert Lansigt verder in werving én behoud van kwalitatief hoogwaardig personeel. 

Verwachting 2017

De verwachting voor 2017 voorziet in groei van het personeelsbestand, aantal klanten én omzet. Schaarste in goed gekwalificeerd personeel heeft ook in 2017 een dempend effect op de groeicijfers. Onze concurrentiepositie ten opzichte van de grotere kantoren is sterk. De korte lijnen, bereikbaarheid en onze kennis van de lokale netwerken versterken dat. Aanbevelingen van klanten, banken en andere verwijzers zorgen voor een continu toestroom van nieuwe cliënten. 

Gezonde cijfers

Omzetontwikkeling

 

 2016

 2015

 2014

 2013

Indexgetal (2013 = 100)

 119

 111

 98

 100


Solvabiliteit

 

 2016

 2015

 2014

 2013

Eigen vermogen / balanstotaal

 32%

 33%

 30%

 31%


Gemiddelde leeftijd medewerkers op 31 maart 2017: 37,7 (2016: 37,8)
Gemiddelde diensttijd medewerkers op 31 maart 2017: 8,6 (2016: 8,2)