Onze cijfers

Investeren in de toekomst

Lansigt daagt klanten uit na te denken over de toekomst: Hoe ver wil je komen? Dat betekent vandaag investeren in de toekomst van morgen. 

Investeren in mensen

Een sterke groei in auditomzet wordt negatief gecompenseerd door de daling van de omzet uit traditionele werkzaamheden. Daarbij speelt ook de personele bezetting een belangrijke rol. Schaarste in goed gekwalificeerd personeel was in 2015 een grote uitdaging. Mede daardoor bleef de adviesomzet achter ten opzichte van het gestelde doel. De komende tijd investeert Lansigt verder in werving én behoud van kwalitatief hoogwaardig personeel. 

Verwachting 2016

De verwachting voor 2016 voorziet in gematigde omzetgroei. Onze concurrentiepositie ten opzichte van de grotere kantoren is sterk. De korte lijnen, bereikbaarheid en onze kennis van de lokale netwerken versterken dat. Aanbevelingen van klanten, banken en andere verwijzers zorgen voor een continu toestroom van nieuwe cliënten. 

Gezonde cijfers

Omzetontwikkeling

  2015 2014 2013 2012
Indexgetal (2012 = 100) 154 136 139 100


Solvabiliteit

  2015 2014 2013
Eigen vermogen / balanstotaal 33% 30% 31%


Gemiddelde leeftijd medewerkers op 31 maart 2016: 37,8 (2015: 37,3)
Gemiddelde diensttijd medewerkers op 31 maart 2016: 8,2 (2015: 8,2)