Arnold van Steenderen - Van Steenderen Mainport Lawyers

Arnold van Steenderen - Van Steenderen Mainport Lawyers

- Klant in beeld

Negenentwintig jaar werkte Arnold van Steenderen voor het gerenommeerde Rotterdamse advocatenkantoor Nauta Dutilh. Maar het gevoel van voor zichzelf beginnen bleef knagen. Vandaar dat hij op 1 januari 2006 zijn eigen kantoor begon: Van Steenderen Mainport Lawyers in Rotterdam.

Arnold omschrijft een gemiddeld advocatenkantoor als een verzameling van professionals, waarbij de grotere kantoren over stafafdelingen beschikken voor bijvoorbeeld personeelszaken, financiën en marketing. ‘Die structuur staat haaks op de mogelijkheid om echt te ondernemen,’ zegt hij. ‘Ik merkte dat we bij mijn vorige kantoor er niet volledig uithaalden wat erin zat. Vandaar dat het idee om als kroon op mijn werk een eigen kantoor te beginnen steeds meer vorm kreeg. In 2006 kwam het ervan. Met twee collega-advocaten en twee secretaresses van mijn vorige kantoor gingen we van start.’

Grootste verschil zit hem in de manier van bedrijfsvoeren. ‘Wij kunnen veel sneller beslissen over alle bedrijfsorganisatorische zaken, zoals hoe de website eruit ziet en actueel wordt gehouden en welke marketinguitingen van ons uitgaan ter versteviging van onze reputatie. Zaken als: op welke klanten we ons richten, de tariefstelling, hoe we ons onderscheiden in de dienstverlening en nagaan waarom klanten voor het ene bureau kiezen en niet voor het andere.’

Content marketing

Met doelgerichte marketingacties onderscheidt Van Steenderen Mainport Lawyers zich duidelijk in de branche. Het enthousiasme waarmee Arnold erover spreekt en voorbeelden die hij laat zien, maakt duidelijk dat marketing een terrein is dat hij met plezier bestiert. Op de tafel achter zijn bureau ligt een groot aantal bladen. Juridische vakbladen, maar ook specialistische bladen als ‘The Superyacht Owner’. ‘In dit soort magazines hebben we bijvoorbeeld een vermelding in een bedrijvenoverzicht. Soms adverteren we, en dan bedenken we zelf de tekst en lay-out.  Belangrijker dan adverteren vind ik de mogelijkheid om redactioneel iets in dit soort uitgaven te doen. Dan kun je je expertise goed etaleren.’ Hetzelfde gebeurt online op een aantal internationale websites die gericht zijn op bedrijfsjuristen. Hiervoor levert Van Steenderen Mainport Lawyers met regelmaat vakinhoudelijke informatie. 

Seminars

Ook het organiseren van of meewerken aan seminars is een goede marketingtool. ‘In het jaar van onze start, 2006, hebben we met een aantal buitenlandse advocaten kantoren het ‘London Seminar’ opgezet. In London omdat binnen de verzekeringswereld en de scheepvaart Londen toonaangevend is. Het is een seminar op maritiem terrein, bedoeld voor Londense advocaten, verzekeraars en tussenpersonen. We begonnen het seminar met zes kantoren en vijfenzestig deelnemers. Nu organiseren we het met veertien kantoren  en schrijven zich jaarlijks driehonderdvijftig deelnemers in.’

‘In onze thuisstad Rotterdam werd onlangs een tekeningceremonie gehouden voor een internationaal vervoersrechtelijk verdrag. De oorspronkelijke tekst stamt uit 1924. In 1968 werd het verdrag al eens aangepast en nu dus opnieuw. Het nieuwe verdrag staat bekend als de ‘Rotterdam Rules’. De gemiddelde Rotterdammer zal er niets van gemerkt hebben, maar rondom de presentatie van de concepttekst van het nieuwe verdrag was het drie dagen feest in de stad. Wij hebben het initiatief genomen voor een website, rotterdamrules.com, waarop we nieuws over de voortgang van het verdrag bijhouden. Elke juridisch inhoudelijke informatie over het verdrag publiceren we daarop. Aan de statistieken kunnen we zien dat de website zeer goed bezocht wordt. Op die manier positioneren we ons kantoor precies in het veld waarin we opereren,’ besluit Arnold.

Website: www.mainportlawyers.com

Lees het artikel in de Sigt