Profiel

Samen ondernemen

Wij zijn een accountantskantoor dat het traditionele denken wil doorbreken. Waarom alleen achterom kijken, als de toekomst voor je ligt? Wat zijn cijfers zonder interpretatie? Wij willen samen met u ondernemen. Scherpzinnig en toekomstgericht adviseren. Maar ook stimuleren en inspireren.

Specifieke branchekennis

Dat lukt nog beter als we verstand hebben van de branche waarin u opereert. Wij zijn gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf en expert in verschillende deelgebieden, zoals de binnenvaart en de agrarische sector. Met drie vestigingen en een team van 150 ondernemende professionals helpen we u graag vooruit.

Innovatief werken

Wij hebben een zwak voor innovatie en werken met digitale dossiers, de nieuwste vormen van communicatie en een hoogwaardige ICT infrastructuur. We krijgen energie van vooruitstrevende oplossingen die onze dienstverlening blijvend verbeteren. Denk aan eigentijdse vormen van risicomanagement, data-analyse en gegevensverwerking.

Identiteit

Wij geloven dat christelijke waarden en normen een goede basis vormen voor de samenleving en daarmee ook voor onze organisatie. Dat merkt u bijvoorbeeld aan ons taalgebruik, onze omgangsvormen en onze aandacht voor goed rentmeesterschap. Daarbij hoort denken en adviseren over duurzaamheid: zorgvuldig en verantwoord omgaan met de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld. Dat doen wij zowel voor onze eigen organisatie als voor onze klanten.