Balanceren is een kunst!

Balanceren is een kunst!

- Blogs - Lansigt - Loon Advies en HR Solutions

Per 1 januari 2020, komt er mogelijk een nieuwe wet: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB repareert feitelijk een aantal zaken dat in 2015 onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd. De WWZ kwam omdat er een kloof was tussen ‘vast’ en ‘flex’ die verkleind moest worden. Dit blijkt niet goed gelukt te zijn en daarom komt de WAB.

Onderstaand de 5 zaken die waarschijnlijk gaan wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale verzekeringen:

Ketenregeling weer naar 3 jaar bij de WAB

Onder de WWZ werd de ketenregeling gewijzigd naar 3 arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden met een onderbreking van 6 maanden.

Als de WAB in werking treedt, gaan we weer terug naar 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 3 jaar. De onderbreking blijft 6 maanden.

Transitievergoeding

Als de WAB doorgaat, begint de opbouw van de transitievergoeding direct bij de start van de arbeidsovereenkomst. Nu is het zo dat de opbouw begint vanaf 24 maanden.

De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd.

Oproepkrachten krijgen meer rechten in de WAB

  1. De werknemer moet ten minste vier dagen van tevoren opgeroepen worden.
  2. Als de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt ingetrokken dan heeft de werknemer recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij opgeroepen is.
  3. Bij cao kan de termijn van vier dagen worden verkort tot minimaal één dag.
  4. Na 12 maanden moet de oproepkracht een aanbod krijgen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar daarvoor.

WW-premie

Er komt een gedifferentieerde WW-premie voor álle branches. Nu hebben 5 sectoren een gedifferentieerde WW-premie. Er zal een lagere WW-premie gaan gelden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitbreiding ontslaggronden met cumulatiegrond

Onder de WAB komt er een extra ontslaggrond. De arbeidsovereenkomst kan dan eindigen door combinatie van 2 ontslaggronden, de cumulatiegrond. Dit kan bijvoorbeeld gelden bij disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie. Nu kan de arbeidsovereenkomst eindigen op enkel 1 ontslaggrond.

Let op: als de rechter ontbindt op basis van de cumulatiegrond komt bovenop de transitievergoeding maximaal 50% van de transitievergoeding.

De beoogde inwerkingtreding is per 1 januari 2020. Zal het balanceren blijven onder de WAB?

Esther van der Houwen

Esther van der Houwen

Loonadviseur

Stel een vraag Bekijk het profiel