Belaste formatie

Belaste formatie

- Blogs - Belastingadvies

Ondanks de versnipperde verkiezingsuitslag is de kabinetsformatie voortvarend van start gegaan. In eerste instantie zonder succes. Inmiddels heeft GroenLinks aan de onderhandelingstafel plaats gemaakt voor de ChristenUnie. Na een vakantiepauze zijn de gesprekken nu weer hervat.

Een van de lastige dossiers is het belastingstelsel. Hoe is dat te vereenvoudigen? Met name D66 vroeg bij herhaling aan het huidige kabinet om een voorstel omdat het dringend anders moet. Nu zitten ze zelf aan tafel en zijn de verwachtingen hoog gespannen!

De vier onderhandelingspartijen delen de wens om het belastingstelsel aan te passen. Maar de politieke meningsverschillen zijn groot. Voor de VVD zijn belastingen een noodzakelijk kwaad, D66 wil vergroenen en CDA en CU willen een lastenverlaging voor gezinnen. Deze en al die andere stokpaardjes moeten met elkaar een eenvoudige kudde gaan vormen.

En dan zijn er nog de toeslagen. Deze hebben als doel de mensen met lagere inkomens te helpen bij het betalen van de zorg, de huur en de kosten voor kinderopvang. Maar het systeem werkt niet. Ten onrechte uitbetaalde toeslagen zijn vaak moeizaam terug te vorderen en er zijn lieden die misbruik maken van de regelingen. Dit moet worden opgelost.

Leuk detail, de laatste grote veranderingen van ons belastingstelsel en de invoering van de toeslagen vonden plaats onder leiding van toenmalig Minister Zalm. En inderdaad, dat is dezelfde als degene die nu met de potentiële regeringspartijen overeenstemming moet zien te bereiken die vermoedelijk de aanzet zullen geven tot een grote renovatie.

De afgelopen jaren zijn vanuit de politiek allerlei ideeën geopperd zoals het verminderen van het aantal belastingschijven, één BTW-tarief en vervanging van de wegenbelasting door kilometerheffing. Maar renoveren kost geld, veel geld. En wat de formatiepartijen ook verzinnen, de vraag blijft hoeveel geld er beschikbaar is om nadelige inkomenseffecten weg te poetsen.

Kortom, een hele belasting zo’n formatie. Zowel voor de onderhandelingspartijen als voor de grondlegger van het huidige stelsel die nu het formatieproces in goede banen moet zien te leiden.

Renger Kok

Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs