Bespaar box 3-heffing!

Bespaar box 3-heffing!

- Nieuws - Accountancy - Belastingadvies

In de laatste maanden van ieder jaar publiceren veel advieskantoren dikke pakketten eindejaartips. Daarbij zitten ook veel algemene tips die het gehele jaar en dus niet uitsluitend voor het einde van het jaar van belang zijn. Een tip die wel echt voor het einde van het jaar actueel is, is de mogelijke besparing van box 3-heffing.

Belastingdruk box 3

Voor de inkomstenbelasting 2019 (box 3-vermogen per peildatum 1 januari 2019) is inmiddels bekend wat de heffing gaat worden: bij een belast box 3-vermogen tot € 71.650 per persoon (dat is het vermogen ná aftrek van de vrijstelling van € 30.360 per persoon) een box 3-heffing van 0,58%. Voor hogere belaste vermogens per 1 januari 2019 gelden hogere tarieven: 1,34% tot € 989.736 en over het meerdere 1,68%.

Nog altijd is de heffing dus hoger dan de spaarrente voor zover het box 3 vermogen boven de vrijstelling ligt, dus voor partners boven € 60.720. Vandaar dat het de moeite loont het vermogen nog dit jaar te verminderen voordat de nieuwe peildatum 1 januari 2019 aan de orde is. Bovendien kan een lager box 3-vermogen soms leiden tot meer toeslagen of lagere eigen bijdragen voor langdurige zorg.

Eenvoudige besparingsmogelijkheden

Er zijn diverse besparingsmogelijkheden die voor vrijwel iedereen bruikbaar zijn voor het eind van 2018:

Overige besparingsmogelijkheden

Ingewikkelder zijn mogelijkheden als het aankopen van buitenlands vastgoed of het overhevelen van box 3-vermogen naar een B.V. of een andere rechtsvorm. Wie nog geen B.V. heeft kan zich het beste eerst laten adviseren of het wel de moeite en kosten waard is een B.V. of andere rechtsvorm op te richten. Wie al een B.V. heeft kan eenvoudig privé spaargeld overmaken naar de B.V. dat daar dan als zogenaamde agiostorting geboekt kan worden. Dat is echter alleen gunstig indien het laagrentend spaargeld betreft dat niet snel weer privé nodig is.

drs. Wim de Kok

drs. Wim de Kok

Wim, partner en belastingadviseur bij Lansigt, vindt uitdaging in de vakkundige adviserende rol over veel fiscale vragen en ontwikkelingen. Benieuwd hoe hij u verder kan helpen? Neem dan contact op.

Stel een vraag Bekijk het profiel