Compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

- Nieuws - Loon Advies en HR Solutions

Heeft u aan een werknemer transitievergoeding betaald nadat deze langdurig arbeidsongeschikt was? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Deze compensatie wordt door de werkgevers van Nederland uiteindelijk bekostigd.

Wanneer is er recht op de transitievergoeding?

Sinds de WWZ in werking is getreden (1 juli 2015) heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Hierbij is het niet van belang of de werknemer langdurig ziek was.
De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de werknemer voor (de financiële gevolgen van) ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te organiseren.

Wanneer compensatie?

Per 1 april 2020 kunt u compensatie voor de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV voor de betaalde transitievergoeding in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Uiterlijk 30 september 2020 moet u de aanvragen hebben ingediend.
Het UWV dient binnen zes maanden reageren. De periode is lang vanwege de verwachting dat veel aanvragen zullen binnenstromen.

Voor de werknemers die op of ná 1 april 2020 een transitievergoeding betaald krijgen moet u binnen 6 maanden de compensatie hiertoe aanvragen.
Het UWV dient binnen uiterlijk acht weken op de aanvraag te beslissen.

Welke gegevens kunt u al verzamelen?

Slapend dienstverband?

Mogelijk heeft u een slapend dienstverband met uw arbeidsongeschikte werknemer. Afhankelijk van de situatie kunt u dit slapend dienstverband voortzetten of de arbeidsovereenkomst alsnog beëindigen met het oog op compensatie van de transitievergoeding.

Wie gaat dat betalen?

De door het UWV te betalen compensatie inzake transitievergoedingen, wordt gefinancierd door de verschuldigde premies werknemersverzekeringen te verhogen.

Esther van der Houwen

Esther van der Houwen

Loonadviseur

Stel een vraag Bekijk het profiel