Een koersvaste bedrijfsovername of -overdracht

Een koersvaste bedrijfsovername of -overdracht

- Blogs - Overnames & Opvolging - Transaction Services

Het thema bedrijfsoverdracht is erg actueel. Enerzijds omdat een grote groep ondernemers in de crisisjaren de bedrijfsoverdracht heeft uitgesteld. Omdat leeftijd niet stil staat en ondernemers steeds vaker op jongere leeftijd verkopen zijn er veel DGA’s die een transactie overwegen. Anderzijds is in de markt veel geld beschikbaar om bedrijfsoverdrachten mogelijk te maken. Te denken valt aan strategische kopers met vaak ruime cash-posities met acquisities als bestemming, Private Equity investeerders en, niet in de laatste plaats, ook weer de toegenomen financieringsbereidheid van banken.

Bedrijfsoverdracht kan in vele vormen plaatsvinden. Denk aan mogelijkheden in de vorm van een overdracht binnen de familie of een management buy-out tot een verkoop van aandelen aan een financiële of strategische partij. Die laatste categorie betreft in toenemende mate ook buitenlandse partijen met interesse in de Nederlandse markt.

Binnen Lansigt weten wij als geen ander dat de persoonlijke keuze van de DGA over hoe de bedrijfsoverdracht of -overname vorm te geven bepalend is. Lansigt kan zowel in de oriëntatiefase als in de daadwerkelijke transactiefase veel voor u betekenen. We beschikken over expertise, marktkennis en ervaring om voor klanten zowel de koop- als verkooptransacties koersvast te begeleiden.

Met onze kennis en ervaringen inzake waarderingen en boekenonderzoek (ook wel due-diligence genaamd) en door de strategische samenwerking met het gespecialiseerde fusie & overname advieskantoor IRIS Corporate Finance kunnen Lansigt relaties ‘dicht bij huis’ en ‘state of the art’ worden bediend in deze vraagstukken.

U mag er als klant of relatie van uit gaan dat wij met u meedenken over wat voor u op lange termijn van belang is als ondernemer. Als u heeft gekozen wat voor u het meest wenselijke toekomstscenario is, gaan wij vervolgens zorgen dat dit scenario wordt gerealiseerd.

Zowel Lansigt als IRIS Corporate Finance nodigen u van harte uit om eens vrijblijvend met u van gedachten te wisselen. Wij schetsen u graag een beeld van de mogelijkheden die er voor u zijn op het gebied van bedrijfsovername of -overdracht met als doel om u de juiste afwegingen te laten maken.

Piet Noteboom RA MSc RV
Venoot Lansigt