Eens gekozen, blijft gekozen?

Eens gekozen, blijft gekozen?

- Blogs - Belastingadvies - Lansigt

Wat is voor mij de meest geschikte rechtsvorm, eenmanszaak of BV? Een vraag die iedere ondernemer zichzelf ooit eens heeft gesteld. Als adviseur ga ik graag met die ondernemer in gesprek want een standaardantwoord bestaat niet. We gaan dan samen op zoek naar de antwoorden op diverse motieven die op deze keuze van invloed zijn zodat de ondernemer tot een weloverwogen besluit kan komen.

Politiek Den Haag heeft zo hun mening over de motieven die deze keuze bepalen. Men is van mening dat ondernemers zich volledig laten leiden door fiscale motieven en daar steeds opnieuw de rechtsvormkeuze van af laten hangen. De laatste jaren zien we steeds vaker dat een aanpassing in de inkomstenbelasting direct leidt tot aanpassing van de vennootschapsbelasting en andersom. Ook nu is in de kabinetsplannen voor de komende jaren een belastingverhoging doorgevoerd om te voorkomen dat ondernemers massaal gaan overstappen naar een BV.

Het Centraal Planbureau heeft onlangs een analyse gemaakt waaruit blijkt dat ondernemers nauwelijks wisselen van rechtsvorm. En bij de beperkte groep die in de afgelopen jaren wél van rechtsvorm is gewijzigd bleek de beperkte aansprakelijkheid die een BV oplevert het grootste argument. Fiscale motieven bleken van ondergeschikt belang te zijn bij het overstappen.

Als ik dan terugdenk aan de vele gesprekken die ik heb gehad met ondernemers, dan zijn de uitkomsten van de analyse van het CPB voor mij geen verrassing. Zelfs in jaren van crisis, waarin de fiscale motieven met regelmaat aanleiding gaven tot een andere rechtsvorm, bleek juist het aansprakelijkheidsmotief de doorslag te geven om niet van rechtsvorm te wijzigen. De in politiek Den Haag heersende angst dat aanpassingen in belastingwetgeving ondernemers direct aanzet tot actie, lijkt dus ongegrond.

Eén van de plannen van het nieuwe kabinet is een verhoging van het inkomstenbelastingtarief in box 2 als tegenhanger voor de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Maar tegen de achtergrond van het CPB onderzoek kunnen we dus stellen dat ondernemers alleen nog maar meer winst zullen gaan oppotten in de BV als het tarief op uitkering van deze winst omhoog gaat. Bovendien is box 3 met name voor de hogere vermogens verre van aantrekkelijk. De beoogde gelijkheid in belastingheffing zal onze overheid naar verwachting dus juist minder belastinginkomsten op gaan leveren.

Ondernemers zijn, als het om de rechtsvorm gaat, dus redelijk honkvast. Een weloverwogen gekozen rechtsvorm wordt niet ‘zomaar’ gewijzigd. De vindingrijkheid van ondernemers uit zich op hele andere gebieden dan ons kabinet lijkt te veronderstellen. Dat neemt niet weg dat ik graag met u in gesprek ga over de eerder door u gekozen rechtsvorm. Want eens gekozen hoeft echt niet voor altijd gekozen te zijn!

Renger Kok

Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs

We houden de wetsvoorstellen voor u in de gaten, zodat ons advies en begeleiding altijd gebaseerd zijn op de meest actuele informatie.