Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019

- Nieuws - Belastingadvies

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu worden met de instrumenten MIA en VAMIL fiscaal gestimuleerd. Hierbij gaat het om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt. 

Opvallende wijzigingen in 2019
Circulaire economie

De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Zo geldt het MIA of Vamil-voordeel in 2019 onder andere ook voor:

Land- en tuinbouw

Nieuwe thema's op de Milieulijst 2019 zijn:

De Milieulijst 2019 biedt verruimde mogelijkheden voor landbouwapparatuur voor sojateelt. Luisdicht insectengaas en het kasdekreinigingssysteem verdwenen van de lijst.

Mobiliteit

Het voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast. Hybride auto’s en aardgasauto’s zijn van de lijst verdwenen, net als geluidsarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor. De Milieulijst 2019 biedt meer mogelijkheden voor:

Nieuw op de Milieulijst zijn laadpalen voor zware elektrische voertuigen.

Duurzame gebouwen

De Milieulijst 2019 biedt nieuwe mogelijkheden voor circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk.

Gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk verdwenen van de lijst. Onverwarmde opslagloodsen komen niet meer in aanmerking, tenzij ze aan de zeer strenge eisen voor circulaire gebouwen voldoen. Ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat komen in aanmerking voor een fiscale stimulans.

Klimaat en lucht

Nieuw op de Milieulijst is:

De complete Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2019 vindt u hier (officiële bekendmaking in de Staatscourant).