Nieuws op gebied van personeel

Nieuws op gebied van personeel

- Nieuws - Loon Advies en HR Solutions

​Ieder jaar zien we nieuwe ontwikkelingen op gebied van arbeidsrecht, subsidies en personeel. Drie tips willen we u niet onthouden. 

1. WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Dit is een verruiming van het huidige kraamverlof. Door het wetsvoorstel krijgen medewerkers na de bevalling van hun partner recht op geboorteverlof.

Door de WIEG krijgen medewerkers naar verwachting per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof. Dit verlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een medewerker die 32 uur per week werkt, heeft dus recht op 32 uur geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon doorbetalen. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij.

2. Volledig minimumloon voor 21-jarigen

Per juli 2019 hebben medewerkers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat voor 21-jarigen dus naar 100%. In 2018 hadden zij recht op 85% van het wettelijk minimumloon.

3. Loonkostenvoordeel

Als uw organisatie in aanmerking komt voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een medewerker uit de doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden, is daar per 2020 geen maximumduur meer aan verbonden. De tegemoetkoming geldt zolang de medewerker aan de voorwaarden voldoet.

Uw organisatie kan deze tegemoetkoming per 2020 dus voor onbepaalde duur aanvragen, zolang de medewerker aan de voorwaarden voor het LKV voldoet. Let er op dat u de benodigde doelgroep verklaring binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking aanvraagt omdat u anders geen mogelijkheid meer heeft het LKV aan te vragen.