Nieuws van invloed op de salarisverwerking

Nieuws van invloed op de salarisverwerking

- Nieuws - Lansigt - Loon Advies en HR Solutions

2018 staat voor de deur. Wij hebben een drietal aandachtspunten voor u geselecteerd: premiebeschikking sectorindeling, auto van de zaak en minimumloon bij stukloon vanaf 1 januari 2018.  

  1. Premiebeschikking sectorindeling

Aan het eind van dit jaar ontvangt u een blauwe envelop van Belastingdienst. In deze envelop zit de premiebeschikking ‘werkhervattingskas’ met de sectorindeling en bijbehorende premies van de Belastingdienst voor 2018. Om direct de juiste premies toe te passen in 2018 hebben wij een kopie van de beschikking nodig. De premies voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2018 nemen licht toe. We adviseren u na te gaan wat deze premies voor u betekenen en kijken graag met u mee naar eventuele mogelijkheden.

  1. Auto van de zaak

Vanaf 2017 is het maximale tarief voor alle nieuwe auto’s van de zaak verlaagd van maximaal 25% naar 22%. Voor alle categorieën geldt een bijtellingstarief van 22% (behalve voor elektrische auto’s). Voor de auto’s met CO2-uitstoot 0 is de bijtelling 4%. Een auto die ouder is dan 15 jaar vormt een uitzondering op de regel. De bijtelling voor deze auto is 35% van de waarde in het economische verkeer. Een zakelijke auto behoudt een lager bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt per jaar gekeken welke dan geldende bijtellingspercentage bij de CO2-uitstoot van de auto past.

  1. Minimumloon bij stukloon vanaf 1 januari 2018

Indien u werkt met stukloon (loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald) heeft u in 2018 te maken met wijzigingen! Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen, ook als de werkgever hen stukloon betaalt. U moet het aantal uren registreren dat werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat de werkgever werknemers gemiddeld tenminste het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht.

Het minimumloon wordt jaarlijks per 1 januari en per 1 juli aangepast.