Omzet Nederlandse mkb groeit opnieuw, personeelskosten drukken winstgroei

Omzet Nederlandse mkb groeit opnieuw, personeelskosten drukken winstgroei

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2016 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 7,4 procent. Vooral de bouw en specialistische zakelijke dienstverleners deden het op alle fronten goed, terwijl de industrie enigszins achterbleef.

De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. De winstcijfers laten al voor het derde jaar op rij een stagnatie zien. Dat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging in de personele kosten. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-sectorrapport ‘Branches in Zicht 2017'. Dit rapport brengt de harde cijfers van de nederlandse mkb-ondernemer in kaart, in verschillende regio's. Per branche worden de verwachtingen weergegeven. Nieuw in dit rapport zijn de conjunctuurcijfers. 

Lees het rapport

Winstgroei stagneert, personeelskosten verdubbelen

Ondanks een sterke stijging van de omzetgroei vertraagde de toename in winsten naar gemiddeld 20,4%. Dit was 29,9% in 2015 en 31,5% in 2014. Vooral de automotive en de logistiek kenden een sterke terugval, al bleef er ook in deze branches sprake van groei. De bouw liet als enige een flinke versnelling van de winstgroei zien. Een belangrijke reden waarom de winstontwikkeling voor het mkb als geheel achterbleef bij het tempo van de omzetgroei is een toename van de personeelskosten met gemiddeld 6%, voor bedrijven de belangrijkste kostenpost. De toename van deze kosten was in 2016 bijna twee keer zo sterk dan in 2015 en bijna drie keer zo sterk dan in 2014.

Bouw blinkt uit

Het mkb liet over de volle breedte groei zien, maar de bouw stak er met kop en schouders bovenuit. De winstgroei kwam in deze branche uit op maar liefst 81,2%; een forse versnelling ten opzichte van het voorgaande jaar. De florerende woningmarkt is een sterke groeimotor en de meeste bedrijven in de bouw staan er financieel veel beter voor. Ook de medische zorg zag de winstgroei aantrekken. In de logistiek en de automotive nam de winstgroei het sterkst af, onder meer door druk op de prijzen en verdienmodellen. De omzetgroei versnelde in deze branches wel.

Meer ruimte om te investeren

Financieel gezien heeft het mkb een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Vooral de bouw, specialistische zakelijke dienstverleners en de horeca lieten hier een forse stijging zien. Daarnaast zijn mkb-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. De kortlopende schulden liepen per saldo met 1,4% op. De kar werd hier getrokken door de bouw, de logistiek en de industrie. Alleen autobedrijven bouwden de schulden gemiddeld verder af.

Grote regionale verschillen

De omzetontwikkeling was in 2016 positief in alle regio's. Ondernemers in de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg lieten de sterkste omzetgroei zien met 11,5%. Ook bedrijven in de noordelijke provincies deden goede zaken, zij lieten een groei zien van 7,3%. De winstcijfers waren eveneens het beste in de zuidelijke regio met 28,7%. Verder stegen de personeelskosten gemiddeld het hardst in de noordelijke en zuidelijke provincies met ruim 11%, versus 6% gemiddeld. In de vier grote steden namen deze kosten relatief beperkt toe.

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2017; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en -bezittingen in 2016.

Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 130.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Lees voor meer informatie de artikelen in het Financieele Dagblad:

Branche in Zicht

Ons kantoor doet mee aan SRA-Branche in Zicht. Een uniek benchmarkplatform met actuele cijfers waardoor wij voor u zelfs een vergelijk kunnen maken van uw positie ten opzichte van uw concurrent. Dat gaat nog iets verder dan alleen branche-informatie. Neem voor meer informatie of een benchmarkrapport van uw organisatie contact met ons op.

Frank van Hoepen AA

Frank van Hoepen AA

Partner en Accountant

Stel een vraag Bekijk het profiel