Opstart 2019: Nieuws van invloed op de salarisverwerking

Opstart 2019: Nieuws van invloed op de salarisverwerking

- Nieuws - Loon Advies en HR Solutions

Het jaar 2019 staat voor de deur. Wij hebben een viertal aandachtspunten voor u geselecteerd.

1. Akkoord digitaal verstrekken

U verstrekt met behulp van LAHRS uw salarisstroken digitaal. Formeel mag dat alleen als de medewerker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het is daarom verstandig om hiervoor een akkoord te verkrijgen van uw medewerker. 

2. Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland. Kom in actie!

Wanneer u veel werkt met medewerkers die afkomstig zijn van buiten Nederland, raden we u aan zo snel mogelijk (en vóór 2019) te bepalen in welke groep voor de loonbelastingtabellen uw medewerkers geplaatst moeten worden. Informeer ook uw medewerkers tijdig!

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Vanaf dan hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 groepen medewerkers:

  1. medewerkers die inwoner zijn van Nederland;
  2. medewerkers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);
  3. medewerkers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2.

 

Korte toelichting:

Een medewerker die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland. Met een tijdelijke verblijfplaats is een medewerker mogelijk géén inwoner van Nederland. En dit is vaker het geval dan u in 1e instantie zou denken.

Bij een medewerker die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het de vraag of hij inwoner is van Nederland. Hij is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de medewerker bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan is hij geen inwoner van Nederland.

3. Auto van de zaak

Vanaf 2019 geldt de bijtelling van 4% voor elektrische auto’s tot € 50.000,- van de cataloguswaarde. Voor bedragen boven de € 50.000,- geldt een percentage van 22%. Dit is een wijziging ten opzichte van 2018 en eerdere jaren. Voor elke nieuw aangeschafte auto geldt een 60 maandentermijn voor de bijtelling. Heeft u vragen over de bijtelling van uw auto, aarzelt dan niet om contact met ons op te nemen.

4. PAWW

In 2018 is voor een aantal werkgevers de premie PAWW geïntroduceerd, hiertoe wordt een inhouding gedaan op het loon van medewerkers. De PAWW is een afkorting, deze staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Als een medewerker die deelneemt aan deze regeling werkloos wordt of recht krijgt op een WGA-uitkering dan kan hij/zij na afloop van de wettelijke WW of loongerelateerde WGA een uitkering aanvragen bij SPAWW.