Platte belasting

Platte belasting

- Blogs

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een eenvoudiger belastingstelsel. Er wordt serieus gepraat over de invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor de meeste inkomens. Volgens ingewijden liggen er verschillende varianten op tafel. Maar wat is nou eigenlijk een vlaktaks? Een platte belasting?

Al jaren wordt in politiek Den Haag geroepen dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Er wordt gepleit voor één tarief voor iedereen, de vlaktaks. De gedachte is eenvoudig, minder aftrekposten en iedereen moet een laag belastingtarief betalen. Een vlaktaks zou ingevoerd kunnen worden aan de hand van een relatief hoog tarief waarmee alle kosten gedekt worden. De aftrekposten werken dan als een soort heffingskorting. Een andere manier kan zijn door een lager tarief te kiezen, maar tegelijkertijd de aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek, giften, ziektekosten etc.) af te schaffen.

Al jaren wordt ons inkomen progressief belast, hoe meer u verdient, hoe meer u moet betalen. Dat zou bij de vlaktaks dus moeten veranderen. Maar toch ook weer niet altijd. Want een van de varianten zou bijvoorbeeld de sociale vlaktaks zijn. Deze ‘vlaktaks’ kent twee tarieven, een vast tarief voor alle lage en middeninkomens. En om het systeem sociaal te maken een extra opslag voor hogere inkomens.

Al in 1991, 1997 en 2001 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Iedere keer met dezelfde conclusie: niet doen! De vlaktaks zou onaanvaardbare inkomensgevolgen hebben en de economie op zijn kop zetten. Nu liggen er dus verschillende varianten op tafel. Maar of de partijen het daar over eens kunnen worden is nog maar de vraag. Want de opbrengst moet wel voldoende zijn om de staatsuitgaven te kunnen dekken. Of gaat het eindelijk lukken de overheidskosten te verlagen en de kosten die allerlei regels met zich meebrengen te verminderen?

Als de formerende partijen met een voorstel komen blijft het nog de vraag wat er van over blijft nadat de rest van de politiek zich er mee heeft bemoeid. Zoals bij iedere vorm van wetgeving wil iedere partij toch graag iets terugzien van zijn eigen partijprogramma. Er zullen uitzonderingen worden bedacht, en overgangsregels worden ingevoerd.

Ik ben dol op verrassingen en laat mij ook nu graag verrassen met een eenvoudige platte belasting. Maar vooralsnog ben ik nog steeds erg sceptisch!

Renger Kok

Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs

We houden de kabinetsformatie en de wetsvoorstellen voor u in de gaten, zodat ons advies altijd gebaseerd is op de meest actuele informatie.