Simon van Dijk over doorstarten na een brand

Simon van Dijk over doorstarten na een brand

- Lansigt - Klant in beeld

Bij een brand in maart 2017 liep Exclusiva, het bedrijf van Simon van Dijk, onherstelbare rook- en waterschade op. Wat dat met een ondernemer en zijn medewerkers doet, is voelbaar in zijn woorden. En ook de lessen die hij eruit trok. ‘Hoe goed doordacht je crisisplan ook is, zaken lopen altijd anders dan je van tevoren bedenkt.’

De brand ontstond bij een inktverwerkingsbedrijf met in de opslag een aantal brandbare vloeistoffen. De vlammen sloegen dan ook hoog uit het dak. ‘In ons pand waren alarm en sprinklers afgegaan,’ vertelt Simon.’ In die sprinklerdouche ben ik nog naar binnen gelopen om te kijken of er iets te redden viel. Maar de serverruimte was al veranderd in een waterval. De sprinklernevel verdampte ter plekke op de buitenmuur.’

Handelen uit machteloosheid

Om een gevoel van machteloosheid tegen te gaan, ging Simon handelen. ‘Eerst kijken waar ruimte was om met mijn medewerkers samen te komen. Vervolgens hebben we een actieplan opgesteld. We hadden het geluk dat ons bedrijf nog een vestiging heeft in Zwolle. In de trainingsruimte aldaar konden we extra werkplekken inrichten. We hebben huurauto’s geregeld zodat mensen vanuit Amsterdam naar Zwolle konden. Ook moesten er twintig computers worden aangeschaft. Beslissingen die je op een ander moment beter zou overdenken, neem je in zo’n periode snel en ad hoc.’

Cijfers op orde

Simon was in januari overgestapt van accountant. ‘We kregen van Lansigt en ook van onze vorige accountant alle bijstand. ‘Dat onze cijfers op orde waren, heeft enorm geholpen. We laten drie keer per jaar de zaak taxeren. Met die taxatierapporten en andere actuele cijfers kon de verzekering een goede inschatting maken van de schade en deze afkopen. Het updaten van verzekeringspolissen, waardebepaling, en hoe je zaken vastlegt, blijkt geen overbodige luxe.’

Emotionele wissel

In de periode na de brand werden vakanties uitgesteld en overuren zonder morren gedraaid. ‘Pas maanden na de brand merkte je bij het personeel een emotionele terugslag. Mensen werden moe, misten de drive. Als je werk door brand verwoest wordt, ontstaat onzekerheid: gaan ze het wel redden?  Ook ikzelf had het moeilijk. Het heeft enige tijd geduurd voordat ik het verhaal kon vertellen zonder te breken. Je moet ruimte maken om die emoties met elkaar te delen.’

Nieuwbouw

Tien dagen na de brand had Simon een nieuw ingericht magazijn in Amsterdam-Zuidoost. ‘Om een andere gegadigde voor te zijn hebben we tegen dit pand ter plekke “ja” gezegd. Stellingen en heftrucks moesten er komen. Ook hier brak nood financiële en ondernemerswetten.’

Ten tijde van de brand stond nieuwbouw al in de planning. Die plannen zijn nu in een stroomversnelling. ‘Volgend jaar hopen we ons nieuwe pand in Amsterdam West te openen. De blik is gericht op de toekomst. Ik heb net gesprekken gevoerd over een nieuw marketingconcept bijvoorbeeld. Dat geeft hernieuwde energie.’