Vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen in de toekomst

- Blogs - Belastingadvies

Deze titel hebben de aankomende regeringspartijen aan het regeerakkoord meegegeven. Vertrouwen, in veel definities van dit woord gaat het over geloof in andermans eerlijkheid en betrouwbaarheid. De verwachting dat de ander zal handelen op een manier die hem of haar niet zal benadelen.

Het kan soms moeilijk zijn om mensen vertrouwen te geven. Want vertrouwen heeft ook het risico dat je in een nadelige positie terecht komt als dat vertrouwen wordt geschaad. Maar gelukkig, het regeerakkoord gaat niet over vertrouwen in een nieuw kabinet maar over vertrouwen in de toekomst, de tijd die volgt op het huidige moment. En het regeerakkoord zou daar een positieve bijdrage aan moeten leveren.

Het gaat te ver om het hele regeerakkoord hier met u door te nemen. Wel wil ik een paar puntjes aanhalen waar het midden-en kleinbedrijf mee zal worden geconfronteerd. Zo zal in de inkomstenbelasting vanaf 2019 het aantal tariefschijven worden teruggebracht naar twee, met lagere tarieven. Daar staat tegenover dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in jaarlijkse stappen wordt verlaagd en zal dividend uit de eigen BV vanaf 2020 zwaarder worden belast. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat lijkt leuker dan het is, want binnen Nederland is dit slechts een voorheffing op de inkomstenbelasting. Maar het scheelt het bedrijfsleven wel veel administratieve rompslomp. In de vennootschapsbelasting gaat het tarief omlaag, maar daar staat tegenover dat de aangekondigde verruiming van de tariefschijven niet door gaat. Daarnaast wordt vanaf 2019 het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent verhoogd.

De komende tijd zal het regeerakkoord in de Tweede Kamer worden behandeld. Dit zou best nog tot aanpassingen kunnen leiden, dus we kunnen er nu nog niet volledig op vertrouwen dat dit het zal zijn voor de komende jaren. Maar het geeft wel de richting aan die de coalitiepartijen op willen.

Vertrouwen is iets persoonlijks en ik wil uw vertrouwen in de toekomst niet beïnvloeden met mijn mening over sommige maatregelen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik als belastingadviseur wel het nodig vertrouwen in de toekomst ontleen aan het regeerakkoord. Er valt ook de komende jaren weer genoeg te adviseren!

Renger Kok

Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs

We houden de behandeling van het regeerakkoord en de wetsvoorstellen voor u in de gaten, zodat ons advies altijd gebaseerd is op de meest actuele informatie.