Vitaliteit is meer dan alleen een gezond lichaam

Vitaliteit is meer dan alleen een gezond lichaam

- Lansigt - Loon Advies en HR Solutions

Steeds meer bedrijven gaan actief aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Maar leggen ze daarbij wel de juiste accenten? De afdeling Loon Advies & HR Solutions (LAHRS) adviseert ondernemers over een duurzaam medewerkers beleid. “Een fitnessabonnement voor alle medewerkers is prima, maar zal niet iedereen vooruit helpen.”

Van ondernemer naar manager: een uitdaging

De adviseurs van LAHRS zien het regelmatig: de ondernemer die zelf een product of dienst in de markt heeft gezet, maar het niet meer alleen kan bolwerken; hij heeft medewerkers nodig voor verdere groei. Dan is hij plots niet alleen meer ondernemer, maar ook manager. “Ondernemers denken: het contact met mijn medewerkers is goed, de doelen zijn helder”, vertelt HR-adviseur Daphne Lievaart. “Maar vaak weten werknemers helemaal niet zo goed wat er van hen wordt verwacht. Je redt het niet alleen met het praatje bij de koffieautomaat.” En loopt het mis, dan komt opeens alles aan de oppervlakte, bij zowel de werknemer als de werkgever: er is geen dossier opgebouwd, er spelen privéproblemen of de arbeidsovereenkomst steekt niet goed in elkaar. Als vraagbaak en sparringpartner op het gebied van loonadvies en medewerkers beleid speelt LAHRS van Lansigt een belangrijke rol in het gladstrijken van plooien – of, idealiter, in het voorkomen dat die plooien überhaupt ontstaan. “Als externe partij heb je een stukje onafhankelijkheid en afstandelijkheid, waardoor je situaties vanuit een andere hoek kunt benaderen”, vertelt Annerieke Pastoor, directeur van LAHRS. “De ondernemer vindt het soms lastig om met een medewerker de diepte in te gaan. Dat is één van onze specialiteiten. Door in gesprek te blijven met medewerkers, weten we beter wat er speelt en blijven we problemen voor.”

Houd grip op je ziekteverzuim

Esther van der Houwen, loonadviseur

“Onlangs werd ik gebeld door een ondernemer. Een medewerker had zich ziekgemeld, maar volgens hem was hij niet echt ziek. Hoe krijg je zo’n medewerker weer in beweging? Of hoe zorg je ervoor dat beide partijen in goed overleg uit elkaar kunnen? Vaak hoort de bedrijfsarts alleen de kant van de werknemer. Wij raden ondernemers dan ook aan samen te werken met kleinschalige arbodiensten, zodat de kant van de werkgever óók wordt gehoord. In dit geval zijn we in gesprek gegaan met werknemer en werkgever en is uiteindelijk de medewerker zelf vertrokken.” “Wij bieden onze klanten ook LAHRS-software aan, ons eigen loonverwerkingspakket. Optioneel is de verzuimmodule. Die maakt, in lijn met de Wet Verbetering Poortwachter, voor de werkgever inzichtelijk welke stappen doorlopen moeten worden wanneer hij te maken krijgt met zieke medewerkers. Wie te maken krijgt met een zieke medewerker, kan meer dan alleen het loon doorbetalen. Wij staan de ondernemer bij met advies gedurende de gehele ziekteperiode.”

Zet vitaliteit op de kaart en ga het gesprek aan

Daphne Lievaart, HR-adviseur

“Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met een gezonde levensstijl 30 procent productiever zijn en 20 procent minder verzuimen. Fitte medewerkers zijn daarom van onschatbare waarde. Vitaliteit is méér dan alleen een gezond lichaam. Vitaliteit draait om een gezonde balans tussen hetgeen energie vraagt en wat energie oplevert. Aan werkgevers dus de taak om zich bewust te zijn van alle aspecten die daarop van invloed zijn. Wil je inzetten op duurzame inzetbaarheid, begin dan bij medewerkers zelf. Ga het gesprek aan: wat hebben ze nodig? Dat kan voor iedereen verschillen. Een fitnessabonnement voor het alle medewerkers is prima, maar zal niet iedereen vooruit helpen. Waar de één gebaat is bij lekker sporten, heeft de ander misschien behoefte aan een lifestylecoach, die meedenkt over eetgewoonten of zingeving. En bedenk dat een lichamelijk gezonde werknemer ook mentale of emotionele problemen kan hebben. Zonder in gesprek te gaan, kom je daar niet achter. Duurzame inzetbaarheid begint met het kennen van je medewerkers.”

43.58% Het percentage medewerkers dat aangeeft dat de werkgever onvoldoende of geen maatregelen heeft genomen tegen werkdruk. (Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017).

Wat is ‘vitaliteit’ eigenlijk?

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat leven betekent. Het begrip vitaliteit heeft in totaal vier dimensies die met elkaar in balans moeten zijn: fysiek (voldoende beweging, verantwoorde voeding, genoeg slaap), mentaal (persoonlijke groei en ontwikkeling), emotioneel (zelfbewustzijn, samenwerking met mensen) en spiritueel (betekenisvol en nuttig bezig zijn).

‘Maatregelen tegen stress vaak onvoldoende’

Annerieke Pastoor, partner & directeur LAHRS

“Medewerkers hebben uitdaging nodig om productief te blijven. Toch zegt in onderzoeken een kwart van de “medewerkers” dat de werkgever onvoldoende ondersteuning biedt in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ook geeft bijna de helft aan dat er te weinig maatregelen worden genomen om werkdruk en werkstress tegen te gaan.” “Met LAHRS van Lansigt bieden wij werkgevers trainingen in het voeren van gesprekken met medewerkers. Waar ligt iemands ambitie? Hoe kom ik daarachter? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het medewerkers aansluiting houdt op de snel veranderende markt? Daar coachen wij ondernemers in. Ook kunnen we bij diverse gesprekken aanwezig zijn. Dat helpt ondernemers echt. Vaak werken zij tijdens dat gesprek een formulier af, terwijl wij met doorvragen dieper kunnen komen. Een klant van ons noemde de dag dat wij hem bijstonden ‘een van de mooiste dagen van het jaar’. Want nu wist hij eindelijk wat er echt leefde onder zijn medewerkers.”

Bron: INTO Business herfst 2018