Voorstel uitfasering pensioen in eigen beheer vermoedelijk in werking vanaf 1 april 2017

Voorstel uitfasering pensioen in eigen beheer vermoedelijk in werking vanaf 1 april 2017

- Nieuws - Pensioenadvies

De noodsprong die Staatsecretaris Wiebes eind december deed bleek een storm in een glas water. De Eerste Kamer had achteraf gezien het wetsvoorstel niet hoeven uit te stellen. Er is nu een Novelle verschenen waarin de uitfasering van het pensioen in eigen beheer wordt beschreven.
 

Verschuiving inwerkingtreding naar vermoedelijk 1 april 2017

De datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel verschuift van 1 januari 2017 naar de eerste van de maand na de datum van publicatie van het aangenomen wetsvoorstel in het Staatsblad. De planning is dat de verdere behandeling in de Tweede en Eerste Kamer afgesloten wordt met een stemming in de Eerste Kamer op 7 maart 2017. Daarom is het streven dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treedt.
 
Daarna geldt nog de al eerder toegezegde coulanceperiode van 3 maanden (dus vermoedelijk tot 1 juli 2017) om noodzakelijke stukken op te stellen en te ondertekenen.
 

Praktische gevolgen

In 2017 zal dus toch nog pensioenopbouw in eigen beheer vervolgd worden, vermoedelijk tot 1 april 2017. Pas in maart wordt duidelijk of de inwerkingtreding inderdaad 1 april 2017 is. Dan kan vanaf die datum van inwerkingtreding één van de bekende keuzes worden uitgevoerd: niets doen, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.
 
In alle gevallen zal dus helaas een extra tussentijdse pensioenberekening nodig zijn per de datum van inwerkingtreding van de wet, dus waarschijnlijk 1 april 2017. We hadden gehoopt op terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, maar dat is niet opgenomen in de Novelle met betrekking tot dit onderdeel van het Wetsvoorstel.
 
Voor reeds besproken of voorbereide adviezen over Uitfasering van pensioen in eigen beheer zal gelden dat de conclusie niet zal veranderen, maar dat dus een nieuwe berekening nodig is van de pensioenvoorziening en vastlegging van de gevolgen. 
 
Gezien de ervaringen in december zal het in veel gevallen het beste zijn om daarmee te wachten tot maart en zeker is wanneer de Wet in werking zal treden.
Als u eerder vragen hebt kunt u uiteraard terecht bij uw relatiebeheerder of fiscalist. 
 
drs. Wim de Kok