Wie verkrijgt uw nalatenschap als u komt te overlijden?

Wie verkrijgt uw nalatenschap als u komt te overlijden?

- Blogs - Belastingadvies

Als u komt te overlijden en niets heeft geregeld in een testament vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Hebt u bijvoorbeeld een echtgenoot en kinderen? Dan verkrijgt uw echtgenoot uw gehele nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering (in geld) op uw echtgenoot. Deze vordering is bijvoorbeeld opeisbaar als de langstlevende echtgenoot komt te overlijden.

Heeft u andere wensen voor de verdeling van uw nalatenschap? Uw specifieke wensen moet u dan door een notaris vast laten leggen in een testament. 

Testamentvormen

Vaak voorkomende testamentvormen zijn het langstlevende testament en het vruchtgebruiktestament. Bij het langstlevende testament vindt de verdeling plaats volgens de hiervoor beschreven wettelijke verdeling. Bij het vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende echtgenoot tijdens het leven de beschikking over de inkomsten (de ‘vruchten’) van de nalatenschap. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan rente, dividend, gebruik van de woning, enzovoort. De kinderen krijgen het (bloot)eigendom van de nalatenschap. Hun geërfde vermogen groeit verder bij hen aan en er is bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting meer over verschuldigd. Uit fiscaal oogpunt kan dit interessant zijn als het vermogen waarop het vruchtgebruik rustte ondertussen flink in waarde is gestegen.

Combinatietestament

Het is lastig om nu al te voorspellen welke testamentvorm het beste bij u past. U weet immers niet hoe groot uw vermogen is op uw sterfdag of waar dit vermogen uit bestaat. En hoe zal dit vermogen ontwikkelen in waarde?

Toch wilt u iets vastleggen. Wellicht heeft u specifieke wensen voor bijvoorbeeld uw onderneming, uw oudedagsuitkeringen of woont u samen waardoor u niet automatisch elkaars erfgenaam bent.

Een oplossing kan gevonden worden in het zogenaamde combinatietestament (ook wel keuzetestament of combitestament genoemd). Dit testament is zo opgesteld dat pas na overlijden een keuze hoeft te worden gemaakt. In beginsel zijn hierbij alle combinaties tussen het hiervoor besproken langstlevende- en het vruchtgebruiktestament mogelijk. Bij het combinatietestament wordt rekening gehouden met de verschuldigde erfbelasting na twee verervingen.

Omvang nalatenschap

Bij een nalatenschap wordt vaak alleen een link gelegd naar het testament. Minstens zo belangrijk zijn het huwelijksvermogensrecht, een eventueel schenkingsprogramma of levensverzekeringen. Deze zijn allen van invloed op de hoogte van uw nalatenschap. Als u uw testament wilt laten herzien, vraagt u zich dan ook af of uw huwelijks voorwaarden nog wel up-to-date zijn. En wellicht kan het doen van schenkingen bij leven ook al besparingen voor uw erfgenamen opleveren. Bij een testamentadvies nemen wij deze onderwerpen mee. Ben u geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer

drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer

Een financieel plan geeft u inzicht. We helpen u hier graag bij. Neem contact op met onze specialist financiële planning, drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer REP.

Stel een vraag Bekijk het profiel