Zijn uw privéfinanciën op orde?

Zijn uw privéfinanciën op orde?

- Nieuws - Bedrijfsfinanciering - Corona informatie

De afgelopen tijd is er al veel gezegd en geschreven over de verschillende maatregelen die ondernemers kunnen treffen rondom de coronaproblematiek. Deze variëren van het zelfstandig kunnen doorvoeren van kostenverlagende initiateven, het gebruik maken van compensatieregelingen vanuit de overheid tot het aanvragen van een bedrijfsfinanciering bij de bank. Allemaal gericht op de bedrijfssituatie. Maar als ondernemer heeft u ook een privésituatie, die vaak nauw verweven is met het bedrijf. En waar u zich mogelijk ook zorgen om maakt.

Zorg

De afgelopen weken krijgen wij veel vragen van ondernemers over hun privésituatie. De vragen gingen enerzijds over de risico’s die ondernemers mogelijk lopen mocht hun bedrijf daadwerkelijk in de problemen komen. Wat gebeurt er dan met onze hypotheek en oudedagsvoorzieningen? Ben ik in privé aansprakelijk voor zakelijke schulden en zo ja, tot op welke hoogte? Is het verstandig om extra geld uit de risicosfeer te halen?

Liquiditeiten vrijmaken

Maar anderzijds ook vragen of er mogelijkheden zijn om in privé liquiditeiten vrij te maken om deze vervolgens beschikbaar te stellen aan het bedrijf. Zijn er mogelijkheden om mijn privéhypotheek te verhogen en zo de overwaarde in de woning te benutten? Of kan ik de hypotheek van mijn holding bancair herfinancieren om zo extra liquiditeit vrij te maken? Wat zijn de risico’s hiervan? Leent de bestaande woningfinanciering zich ervoor om te wijzigen, waardoor de woonlasten flink verlaagd kunnen worden? Denk hierbij aan waarde in spaarhypotheken, rente afkopen of rentemiddeling.

Financiële planning

Uiteraard valt en staat advies geven aan u als ondernemer met het hebben van inzicht en overzicht in uw huidige financiële situatie. Niet alleen zakelijk kijken naar inkomsten en uitgaven, maar juist ook in privé. Waar sta ik en wat heb ik als ondernemer met mijn gezin nodig? Want pas als u dat goed in beeld hebt, kunt u de keuze maken om vanuit privé liquiditeit in het bedrijf te brengen en zo ja, tot welk niveau? Een actuele financiële planning helpt om het vereiste inzicht en overzicht te krijgen, waardoor u bewuste en weloverwogen keuzes kunt maken.

Advies & ondersteuning

Heeft u vragen over deze vraagstukken, uw huidige woningfinancieringen of de zakelijke financiering? Bel ons, wij helpen u graag verder: 0182 32 22 29 of 06 22 21 13 53.

Saskia Dill en Bert Tijsterman, FIRM Financieel