Financiële planning

Kan ik zonder probleem met pensioen, hoe ontwikkelt mijn inkomen en vermogen zich daarna? Kan ik eerder stoppen met werken? Is er na overlijden voldoende inkomen en vermogen voor mijn nabestaanden? Wat zijn de financiële gevolgen van andere bijzondere gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid of echtscheiding?

Financieel plan

Veel ondernemers hebben behoefte aan inzicht in hun financiële situatie nu en in de toekomst. Wij kijken graag met u naar uw toekomstwensen om zo samen te bouwen aan een op maat gemaakte financiële planning. Door uw cijfers inzichtelijk te maken, kunnen wij u adviseren over uw financiële verleden, heden en toekomst. Zo komt u als ondernemer niet voor verrassingen te staan.

Een financieel plan geeft inzicht en laat zien of wensen en doelen realiseerbaar zijn. Uit het financieel plan kan blijken of het nodig of wenselijk is extra zaken te regelen, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, beleggingen of testamenten.

Wat kan Lansigt hierin betekenen?

Voor het inzichtelijk maken van uw uw financiële planning maken wij gebruik van de Lansigt Oase Scan. Met deze scan kunnen we de gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie op een heldere manier aan u laten zien. Voor uw persoonlijke financiële planning rekenen wij verschillende scenario's voor u door afhankelijk van uw situatie. Deze informatie verwerken we tot een financieel plan op maat met daarbij een duidelijke rapportage. De scenario’s bespreken we met u.

Binnen het fiscaal team van Lansigt zijn mr. Sjaak Lagerwerf REP en drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer REP specialist financiële planning. Wilt u meer zicht op uw toekomst? Neem contact op. 

drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer

drs. Michelle Hoogendoorn-Vergeer

Belastingadviseur

Stel een vraag Bekijk het profiel