Sterker in een krapper wordende arbeidsmarkt

Sterker in een krapper wordende arbeidsmarkt

- Nieuws - Blogs - Loon Advies en HR Solutions

Hoe nu verder? 

Bij een aantal klanten van ons zien we dat vacatures goed worden ingevuld door medewerkers die voorheen vielen onder de zogenoemde Participatiewet.
De Participatiewet is bedoeld voor medewerkers die het zonder ondersteuning niet redden op de arbeidsmarkt. Deze wet vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Wellicht liggen in deze groep mensen nog kansen voor u om vacatures in te vullen. 50% van deze doelgroep heeft geen werk. 

 

Lagere loonkosten en minder risico bij ziekte van uw werknemer

Als u een medewerker in dienst neemt die voorheen onder de Participatiewet viel kunt u rekenen op (fikse) subsidies vanuit Gemeente of UWV/Belastingdienst. 
Daarnaast geldt de no-riskpolis: werkgevers kunnen bij ziekte van de medewerker onder voorwaarden een Ziektewetuitkering krijgen. Bij instroom voor Ziektewet en WGA heeft dit, over het algemeen, geen hogere premies tot het gevolg. 
 

Hoe vul ik mijn vacatures in?

1) Voor meer inspiratie hierover lees de blog van Annerieke Pastoor over de schaarste op de arbeidsmarkt.
2) Neem contact op met onze HR-adviseurs. 
 
Voor medewerkers die vallen onder Participatiewet: 
3) Plaats uw vacature op werk.nl
4) Plaats uw vacature bij uw regionale werkgeversservicepunt (WSP) 

Esther van der Houwen

Esther van der Houwen

Neem voor vragen contact op met loonadviseur Esther van der Houwen.

Stel een vraag Bekijk het profiel